Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020 dự kiến diễn ra từ mùng 10-23 tháng giêng

​Chiều 21.1, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 họp thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội.