Bão số 8 tăng cấp, đang cách Hoàng Sa 400 km

Trong 3 giờ qua, bão số 8 tiếp tục mạnh lên, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 14.