Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương: Xin bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ

Điện lực Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép được bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đối với 12 trạm biến áp 110kV và Phân xưởng cơ điện của công ty.