Xe khách mất phanh lao xuống vực, 15 người thoát nạn

Khi xe có dấu hiệu mất phanh, mọi người hò nhau bám chặt vào thành ghế, vì vậy tất cả 15 người đều thoát nạn dù xe lao xuống vực.