Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương đoạt giải sáng tác về đề tài Hải quân

Tác giả Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương đã đoạt giải B hạng mục sáng tác văn học về đề tài Hải quân với tập bút ký “Trường Sa! Trường Sa!”