Canada gia hạn các quy định hạn chế du lịch quốc tế tới ngày 21.1.2021

Các quy định hạn chế đi lại đối với công dân Mỹ nhập cảnh vào Canada sẽ được gia hạn tới ngày 21.12.2020 và các hạn chế đối với du khách đến từ các quốc gia khác sẽ được gia hạn đến ngày 21.1.2021.