Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu luận tội cựu Tổng thống Trump vào tháng 2

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ tuyên bố: “Khi bản các tóm tắt được soạn thảo, việc trình bày của các bên sẽ bắt đầu vào tuần lễ từ ngày 8.2".