Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Trung tướng Vũ Hải Sản và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến làm Thứ trưởng Quốc phòng.