​Kim Thành: 154 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), Đảng bộ huyện Kim Thành có 154 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.