Phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tình hình phức tạp, những vướng mắc mới nảy sinh.