Đề nghị Romania nhượng lại cho Việt Nam số lượng vaccine dôi dư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Lãnh đạo và Chính phủ Romania xem xét nhượng lại cho Việt Nam số lượng vaccine dôi dư nhiều và sớm nhất có thể.