TP Hải Dương, Gia Lộc phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 

Huyện Gia Lộc và TP Hải Dương phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.