Triệu Vy, Phạm Băng Băng nằm trong danh sách 25 nghệ sĩ bị cấm hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc

Mới đây, bảng danh sách gồm 25 nghệ sĩ bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đã được công bố gồm nhiều cái tên nổi tiếng như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm...