Bình Giang khai thác hiệu quả nhà luyện tập thể thao

Sau gần 2 năm đưa vào khai thác, nhà luyện tập thể thao đa năng nằm trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Giang đã trở thành nơi luyện tập thường xuyên của đông đảo người dân.