Điệp viên Hà Lan thời Thế chiến II – nguyên mẫu đời thực cảnh phim James Bond kinh điển

Cảnh mở đầu bộ phim Goldfinger năm 1964, một trong những bộ phim kinh điển nhất về điệp viên 007 James Bond, đã khắc họa hình ảnh điệp viên nổi tiếng tại thời điểm nguy hiểm nhất.