36 thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

​Theo Quyết định 1291/QĐ-TTg, có 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã.