Bổ sung thêm đối tượng UBND tỉnh quản lý

Từ ngày 25.9, nhóm cán bộ giữ chức danh, chức vụ trong khu vực doanh nghiệp do Nhà nước quản lý sẽ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.