Lấn chiếm đất có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

Theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành thì lấn chiếm đất sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.