Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tặng thuốc từ thiện tại chùa Nhẫm Dương

Ngày 17.4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai về trao tặng thuốc cho chùa Nhẫm Dương (Kinh Môn) nhằm duy trì hiệu quả mô hình “Tủ thuốc từ thiện” tại chùa.