Mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Ngoài người chưa thành niên là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự thì số vụ việc có người nghèo, người có công với cách mạng, nhóm người có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý đều tăng.