82 cán bộ phụ nữ ở TP Hải Dương trực tại các chốt đo thân nhiệt

Hội Phụ nữ TP Hải Dương đã cử 82 cán bộ, hội viên tham gia trực tại các chốt đo thân nhiệt, hướng dẫn phòng chống dịch.