Nhiều khó khăn trong khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách

THỨ BA, 24/03/2020 19:25:25