Bảo vệ và nhân lên giá trị độc lập, tự do

THỨ TƯ, 02/09/2020 10:55:13

Lời thề lịch sử từ Chủ tịch Hồ Chí Minh với bản Tuyên ngôn độc lập luôn rọi sáng mọi trái tim, khối óc của người Việt Nam yêu nước trên mọi vùng miền của Tổ quốc và định cư ở nước ngoài.

Gần ngày Quốc khánh 2.9, “đến hẹn lại lên”, kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội làm mới thông tin cũ, xuyên tạc ngày Quốc khánh, hòng phủ bóng đen lên con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thủ đoạn của kẻ xấu tuy không mới nhưng hết sức thâm độc. Chúng gieo rắc sự hoài nghi, phân tâm, mất niềm tin giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Từ đây, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 2.9 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

75 năm qua, Việt Nam hồi sinh sau bao mất mát, hy sinh do chiến tranh tàn phá. Cái giá của độc lập, tự do không gì đong đếm được. Trong bất luận hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước ta cũng thực hiện tốt phương châm độc lập cho Tổ quốc và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Không phụ lòng tin của Đảng, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, lập nên những chiến công lưu danh sử sách, bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc hôm nay. Đến nay, Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ XXI và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Hiện nay, cả nước với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt, coi sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, không để ai bị bỏ lại phía sau một lần nữa được nhân lên mạnh mẽ. Mỗi người dân thể hiện rõ là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Bản lĩnh, ý chí của người Việt Nam được phát huy, đẩy lên tầm cao mới...

Lời thề lịch sử từ Chủ tịch Hồ Chí Minh với bản Tuyên ngôn độc lập luôn rọi sáng mọi trái tim, khối óc của người Việt Nam yêu nước trên mọi vùng miền của Tổ quốc và định cư ở nước ngoài. Mỗi cán bộ, đảng viên cần soi lại mình trong giá trị của độc lập, tự do, nhớ lại lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân, tự soi, tự sửa để không phải hổ thẹn với thế hệ cha anh, hãy cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ. Mỗi người dân Việt Nam hãy bảo vệ và nhân lên giá trị của độc lập, tự do... Đó là minh chứng rõ nét nhất để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu.
 
PHÙNG VĂN HẠNH