Đại hội của Đảng phải dân chủ

CHỦ NHẬT, 31/05/2020 09:32:53

Ngoài những đại biểu được phân công tham luận, cần mở rộng dân chủ để có nhiều ý kiến đóng góp trong đại hội.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Về dân chủ trong đại hội, Hồ Chủ tịch nói: "Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình". 

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng có rất nhiều việc, nhiều nội dung phải triển khai theo những yêu cầu mà Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc. Đại hội Đảng bộ các cấp phải dành thời gian thỏa đáng để phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, bảo đảm dân chủ. Các ý kiến khác nhau cần được thảo luận, tranh luận, làm rõ đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng. Có mở rộng dân chủ trong Đại hội Đảng mới tiếp thu được những ý kiến đóng góp của đảng viên, nhất là những đảng viên lão thành, doanh nhân, trí thức tiêu biểu.

Đoàn chủ tịch đại hội thay mặt đại hội điều hành phần thảo luận, gợi mở, tạo điều kiện để các đại biểu phát biểu ý kiến, kể cả những ý kiến trái chiều, những phản biện mang tính khoa học, thực tiễn cao. Lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc, bổ sung vào các văn kiện, xây dựng nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và có tầm nhìn xa hơn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đất nước và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn đã được đúc kết trong 90 năm qua kể từ khi thành lập Đảng để mở rộng dân chủ trong đại hội. 

Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là dịp thể hiện tập trung trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu tham dự đại hội, nói lên tiếng nói của đảng viên, nguyện vọng của nhân dân. Hồ Chủ tịch nói: "Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Cho nên ngoài những đại biểu được phân công tham luận, cần mở rộng dân chủ để có nhiều ý kiến đóng góp trong đại hội. Có như vậy, không khí đại hội mới sôi nổi, thực chất, không gò bó, khô cứng, xuôi chiều. 

Ngoài những ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, báo cáo chuẩn bị nhân sự cũng cần được thảo luận rộng rãi, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Trên tinh thần thực sự cầu thị, đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ, đảng viên ưu tú đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành. Cần loại bỏ tư tưởng sợ các đại biểu giới thiệu, đề cử thêm, nhân sự sẽ bị "loãng", không tập trung. Thực tế qua các kỳ đại hội cho thấy, các đại biểu dự đại hội dù có giới thiệu thêm quá số dự kiến của ban chấp hành khóa cũ, nhưng khi bầu, đại biểu rất tinh, phiếu bầu vẫn cơ bản tập trung. Cũng có trường hợp hạn hữu nhân sự được chuẩn bị khi bầu bị trượt do công tác chuẩn bị nhân sự chưa kỹ hoặc bản thân nhân sự có vấn đề mới phát sinh, ban chấp hành khóa cũ nhìn người chưa thấu đáo. Nhìn chung, đại hội vẫn chọn đủ, đúng những cán bộ, đảng viên đủ đức, tài vào cấp ủy khóa mới. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong lúc chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc mở rộng dân chủ trong đại hội phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản. 

VŨ HOÀNG LUYẾN