Để công tác tuyển quân đúng luật, chất lượng tốt

THỨ TƯ, 27/11/2019 07:16:23

Cuối tuần trước, tôi nhận được điện thoại của một người chị họ với lời khẩn khoản: “Cuối tuần cậu cố gắng về quê, chị gặp một lát, có việc rất quan trọng”.

Tôi liền hỏi lại: “Có việc gì, chị nói qua điện thoại đi, dịp này em nhiều việc lắm!”. Chị đáp lời tôi: “Việc này không nói qua điện thoại được, cậu không về nhanh thì khổ thân cháu cậu”. Nói rồi, chị sụt sùi khóc làm tôi bồn chồn, lo lắng.

Hôm sau, dù rất bận nhưng tôi đành gác mọi việc lại, tức tốc phóng xe một mạch về quê để gặp chị. Tôi vừa nhấp xong ngụm trà, chị đặt vấn đề: “Cậu ạ! Vợ chồng tôi có mỗi thằng con trai, giờ có giấy gọi khám sức khỏe. Cậu là sĩ quan, lại quen biết rộng, xin cho cháu không phải đi lính, tốn bao nhiêu vợ chồng tôi lo”.

Chị vừa dứt lời, tôi nghiêm mặt nói: “Việc này em không giúp được đâu, luật đã quy định, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Nếu trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa thời gian không dài, anh chị cho cháu đi để được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ”.

Nghe xong, chị tỏ vẻ tự ái, rồi nói: “Cậu chỉ được cái lý sự thôi. Tôi hỏi cậu, vậy tại sao con các ông cán bộ to ở xã, huyện mình hay con nhà giàu mấy năm nay có ai đi lính đâu?”. Rồi chị dẫn chứng một loạt như con ông A., bà B. ở trên huyện; con ông C., bà D. ở xã; con ông X., bà Y. làm doanh nghiệp…

Có thể nói một thực trạng đã và đang diễn ra là bên cạnh nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Luật NVQS, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì vẫn có những nơi còn xem nhẹ. Một số địa phương còn có biểu hiện khoán trắng cho cơ quan quân sự hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc và quản lý, giám sát, dẫn đến những sai phạm, thậm chí tiêu cực trong tuyển quân. Việc xử lý sai phạm và các hành vi trốn tránh NVQS còn nể nang, né tránh, không kiên quyết dẫn đến tình trạng nhờn luật.

Thời điểm cuối năm đang đến gần cũng là lúc các địa phương bước vào mùa tuyển quân mới. Để công tác này bảo đảm đúng luật và chất lượng tốt thì phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Trước hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về Luật NVQS, làm cho mỗi công dân thấy rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, mục tiêu, lý tưởng và khát vọng cống hiến. Các nhà trường cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh, coi trọng việc phổ biến, giáo dục về Luật NVQS, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phát huy hiệu quả vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội đồng NVQS, cơ quan quân sự trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện.

Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong tuyên truyền, vận động con em mình tham gia NVQS. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Luật NVQS. Kiên quyết xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện Luật NVQS và những sai phạm, tiêu cực trong công tác tuyển quân.

Các cơ quan tham mưu, đề xuất để bảo đảm tốt hơn chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và thân nhân của họ. Cần có những cơ chế phù hợp, đột phá trong giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; thực hiện hài hòa giữa nghĩa vụ với trách nhiệm, giữa đóng góp với quyền lợi.

THANH SANG (Tứ Kỳ)