Để Nghị quyết trở thành hiện thực

THỨ SÁU, 04/12/2020 09:19:33

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã đề ra Nghị quyết rất quan trọng, rất trúng, rất đúng. Để Nghị quyết trở thành hiện thực cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện.

Tại phiên khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức sáng 23.11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu câu hỏi: Làm thế nào để Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động? Đồng chí yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp triển khai quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao, lan tỏa sâu rộng. Thông qua đó phải làm cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nhớ lâu, để Nghị quyết gắn với thực tiễn của từng địa phương. Sau khi quán triệt, triển khai Nghị quyết phải làm chuyển biến về tư duy và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ cán bộ. Phải biết mình cần làm gì để tổ chức quán triệt, triển khai ở tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị mình đáp ứng yêu cầu. 

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII từ cấp tỉnh xuống tổ chức cơ sở đảng sẽ hoàn thành trong tháng 12 này. Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết đạt kết quả cao đòi hỏi cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

Người đứng đầu cấp ủy phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện một cách cụ thể, phù hợp. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng. Khi quán triệt cần tập trung làm rõ những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, nội dung cốt lõi trong Nghị quyết. Tổ chức thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách dân chủ, nội dung cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo người dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án để thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, địa phương mình với lộ trình phù hợp và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần bố trí công việc, đầu tư thời gian cho học tập, nghiên cứu sâu tài liệu, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thực tế những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của nhiều tổ chức đảng còn hình thức, qua loa. Bởi vậy, việc viết thu hoạch là khâu rất quan trọng để đảng viên nghiên cứu sâu Nghị quyết, làm cơ sở nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Nội dung viết thu hoạch của Nghị quyết Đại hội lần này cần tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, những cơ hội, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong Nghị quyết, liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. 

Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân là nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Do vậy, phải được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra Nghị quyết rất quan trọng, rất trúng, rất đúng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh mong đợi và ủng hộ. Tuy nhiên, để Nghị quyết trở thành hiện thực cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện. 

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN (TP Hải Dương)