Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển

THỨ BẢY, 24/10/2020 13:05:29

Chúng ta tự hào khi Hải Dương đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.


Trung tâm Văn hóa xứ Đông - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Từ nhiều ngày nay, khắp các làng quê, phố thị trong tỉnh đều rực lên sắc cờ Tổ quốc và cờ Đảng cùng các băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hân hoan hướng về sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội Đảng bộ tỉnh chính thức khai mạc vào sáng 26.10.

Đại hội diễn ra vào thời điểm tỉnh ta vừa trải qua chặng đường 5 năm với không ít thời cơ và thách thức. Trong đó, có những khó khăn không dễ vượt qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng ta tự hào khi Hải Dương đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách đã vượt mốc 20.000 tỷ đồng từ năm 2019. Xây dựng nông thôn mới có bước tiến vượt bậc và về đích trước hạn. Các đô thị lớn được nâng cấp và ngày càng khởi sắc. Nhiều tuyến đường, cây cầu mới được xây dựng, kết nối Hải Dương với các địa phương lân cận, mở ra cơ hội phát triển cho nhiều khu vực trong tỉnh. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập ngày một tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên...

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu với quy trình chặt chẽ, khoa học, qua nhiều lần chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương cũng như ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác nhân sự được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, đơn vị cùng bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, hạn chế và nguyên nhân cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng sẽ thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với bề dày kinh nghiệm 80 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh nhà. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn, thử thách song cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh quyết tâm phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế,  xây dựng Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

HẢI DƯƠNG