Nâng cao hiệu quả quản lý chợ

THỨ SÁU, 27/11/2020 09:00:56

Mạng lưới chợ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, là nơi mưu sinh của nhiều người, thúc đẩy lưu thông hàng hóa.


Chợ Hải Tân là một trong những chợ được quản lý hiệu quả tại TP Hải Dương

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý chợ. Hải Dương đã tập trung chỉ đạo, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng thương mại, trong đó công tác quản lý và phát triển mạng lưới chợ đạt kết quả tương đối cao. Nhiều chợ mới được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tư nhân tại các địa phương. Nhiều chợ được chuyển đổi mô hình kinh doanh và quản lý sang doanh nghiệp, HTX. Công tác quản lý nhà nước đối với mạng lưới chợ được phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể các nội dung quản lý của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, phát huy hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 177 chợ gồm 12 chợ do doanh nghiệp, HTX quản lý; 165chợ do tổ quản lý chợ quản lý. Trong đó có 3 chợ hạng I (chiếm 1,7%), 28 chợ hạng II (chiếm 15,8%), 146 chợ hạng III (chiếm 82,5%).

Tuy nhiên, mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế về quy mô, mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều chợ được xây dựng và đưa vào hoạt động từ lâu, nay cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng trong khi không bố trí được ngân sách để xây mới, sửa chữa, nâng cấp. Việc thu hút nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý chợ còn khó khăn. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng xung quanh chợ còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ còn nhiều bất cập…

Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành cần rà soát lại toàn bộ quy hoạch mạng lưới chợ, nếu không còn phù hợp thực tế thì chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý hoạt động tại các chợ. Tích cực kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chợ, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết những nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ. Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng chợ. Thực hiện tốt văn minh thương mại và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh và quản lý chợ. Tập trung giải tỏa các điểm họp chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

VŨ THỊ MAI HƯƠNG 
(Phòng Kinh tế TP Hải Dương)