Nhận xét thực chất

THỨ TƯ, 02/12/2020 08:28:19

Tại cuộc họp chi ủy của một chi bộ, ở phần triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư nói:

- Thời gian tới, chi ủy sẽ phối hợp làm thủ tục nhận xét các đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213 của Bộ Chính trị, gọi nôm na là đảng viên 213, trước đây là đảng viên 76. Tôi thấy mẫu phiếu nhận xét lần này chi tiết hơn so với những lần trước, đồng thời có một số điểm mới đáng quan tâm. Xin mời đồng chí phó bí thư chi bộ nói thêm về điểm mới này.

- Mẫu phiếu năm nay có 7 mục để lấy ý kiến nhận xét. Một số nội dung mới như nhận xét việc nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, hay việc đảng viên tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú - đồng chí phó bí thư chi bộ phát biểu.

Đồng chí chi ủy viên tham gia:

- Tôi thấy ở mục 6 có nội dung "Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt", trong đó có 3 ô là "Biểu dương", "Không đề nghị" và "Xem xét xử lý". Đây cũng là điểm mới.

- Như vậy những điểm mới năm nay đã cụ thể hóa nhiều quan điểm chỉ đạo của Đảng thời gian qua liên quan tới vấn đề nêu gương, giám sát và phù hợp với tình hình thực tế-đồng chí bí thư chi bộ nêu quan điểm.

Đồng chí phó bí thư chi bộ nói thêm:

- Trong thực tế, tôi thấy nhiều đảng viên 213 chưa tích cực tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú, nhất là những đảng viên trẻ, mặc dù hôm họp thì họ cũng không bận bịu gì cả. Việc này nhiều quần chúng không hài lòng vì họ chưa nêu gương trước quần chúng về trách nhiệm trong cộng đồng.

- Còn một số đảng viên 213 cũng chưa tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở khu dân cư. Có đảng viên 213 nhà ở cùng khu với một đảng viên khác của chi bộ ta. Nhà đảng viên này thường xuyên mở nhạc quá to trong đêm khuya, hàng xóm bức xúc nhưng đảng viên 213 không góp ý - đồng chí chi ủy viên nói.

- Chi ủy sẽ làm nghiêm túc việc nhận xét theo đúng quy định, không xuê xoa, nể nang như một số năm trước. Những đảng viên 213 nào không gương mẫu, không tích cực giữ mối liên hệ thì chúng ta cũng thẳng thắn ghi vào bản nhận xét để chi bộ cơ quan, đơn vị của đảng viên đó nắm được - đồng chí bí thư chi bộ kết luận.
 

ĐỒNG CHÍ