Phải nghiêm túc chứ!

THỨ BẢY, 28/11/2020 13:00:46

Ông Hải và ông Tân gặp nhau tại cuộc học tập Nghị quyết Đại hội ở phường. Ông Hải hỏi: - Ông K. có khỏe không mà mấy kỳ sinh hoạt gần đây không thấy có mặt nhỉ?

- Vẫn bình thường đấy chứ -  ông Tân đáp.

- Sao thế? Hay được miễn công tác và sinh hoạt rồi?

- Chưa, mới về hưu mà. 

- Nếu miễn sinh hoạt rồi thì những cuộc thế này cũng cần đến dự chứ.

- Đúng thế! Chi ủy nhắc nhở cả đấy, nhưng số ít người vẫn còn coi nhẹ lắm…

- Không nghe đầy đủ thì làm sao biết được địa phương, khu mình, gia đình phải làm gì để thực hiện nghị quyết, rồi còn tuyên truyền, giải thích cho bà con trong phố thực hiện nữa chứ.
 
Hai người còn đang trao đổi thì trên loa nhắc đảng viên đến học cần ghi tên và ký vào danh sách. Ông Tân quay ra nói người bạn ghi hộ, nhưng trái quy định, đành chịu. Ghi xong, ông Tân  tiếp tục câu chuyện với ông Hải:

- Tôi thấy chi bộ bên ấy đi học đông đấy, chứ nhìn vào danh sách chi bộ tôi vắng khá nhiều.

- Nhiều hay vắng cũng do chi ủy đôn đốc và đảng viên tự giác thôi. Trước bên tôi cũng như bên ông hôm nay. Không ít đảng viên cứ nói đến sinh hoạt, trong đó có việc học tập nghị quyết là ngại. Đến dự chỉ nghe xong phần thời sự là “chuồn”.
Ngừng một lát, ông Hải nói tiếp:

- Nhưng gần đây đảng ủy có nghị quyết uốn nắn nên chi bộ cũng thực hiện nghiêm túc. Đảng viên được báo học tập phải ghi tên và ký vào danh sách, bản thu hoạch cá nhân phải tự viết, không được phô tô, sau lưu hồ sơ và cũng là một tiêu chí xét phân loại. Những đảng viên không dự học tập trung ở phường, chi bộ tổ chức cho “học vét”, chi phí phải tự lo…

-  Phải nghiêm túc thế chứ! Mà sao mấy ông chi ủy khu tôi lại không kiên quyết thực hiện nhỉ?

- Các đảng viên phải tham gia xây dựng vào. Lẽ nào cùng một đảng bộ mà có nơi nghiêm túc, nơi lại buông lỏng sinh hoạt, học tập của đảng viên? 

ĐỒNG CHÍ