Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

CHỦ NHẬT, 17/05/2020 14:16:25

Những người từng có vị thế trong Đảng, chính quyền, quân đội… nhưng vì quá thiên về cá nhân, quên đi lợi ích quốc gia, dân tộc, nên đã bị pháp luật trừng trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc từng có một bài viết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đó là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Người viết “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước đi sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ của chúng ta”. Người nhắc lại 39 năm đấu tranh cách mạng, hy sinh gian khổ, Đảng đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng bên cạnh đó còn một số ít cán bộ đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. "Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết… Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh...”.

Bài viết ra đời đã hơn nửa thế kỷ (từ năm 1969), nhưng đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. Các cán bộ, đảng viên càng thấm thía tư tưởng của Người, càng ý thức được rằng phải không ngừng làm tốt công tác giáo dục về lý tưởng cộng sản. Mỗi đảng viên phải đặt lợi ích cách mạng, lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết, tích cực tham gia quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Gần đây, cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta đã thu được kết quả đáng khích lệ. Nhiều đại án tham nhũng, nhiều tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật được xét xử, không có vùng cấm. Đó là những người từng có vị thế trong Đảng,  chính quyền, quân đội… nhưng vì quá thiên về cá nhân, quên đi lợi ích quốc gia, dân tộc, nên đã bị pháp luật trừng trị.

Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nhiều điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã nảy nở trong các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội, làm đẹp tươi thêm cuộc sống. Các cơ sở đảng đang tiến hành tổ chức đại hội, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu để bầu vào cấp ủy. Toàn dân đang thi đua hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2021. 

Nửa thế kỷ qua, những người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã tiếp tục kế thừa tư tưởng “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quản lý đất nước. 

Gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, mà trọng tâm là vấn đề cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Bởi thế rất cần có những cán bộ có đức có tài, thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm... Tinh thần ấy cần được lan tỏa trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. 

KHÚC HÀ LINH