Trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự cho Đảng

THỨ SÁU, 15/05/2020 08:41:09

Người tiến cử nhân sự cho Đảng rất quan trọng, tiến cử đúng thì được cán bộ giỏi, tiến cử sai thì có hại cho đất nước. Cho nên phải có trách nhiệm trong việc tiến cử cán bộ.

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói đến vấn đề nhân sự đại hội, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đề xuất, giới thiệu nhân sự.

Để tạo nguồn nhân lực lâu dài, thời xưa, các triều đại phong kiến thường thông qua hình thức thi cử hoặc tuyển cử. Thi cử giúp chọn được những nhà khoa bảng có học vị cao. Tuyển cử lại dành cho những trường hợp được ưu tiên trong xã hội như hoàng thân, quốc thích. Việc này không tránh khỏi những tiêu cực như gây bè phái, tạo môi trường thiếu năng động, sáng tạo, dẫn tới nhân tài quốc gia mai một. Cũng có cách khác để chọn người tài, đó là tiến cử những tài năng còn lưu lạc, ẩn dật trong dân gian. Có thể nói việc tiến cử người hiền tài là một nét đẹp đặc sắc trong văn hóa trọng dụng nhân tài của người xưa.

Ngay từ ngày thành lập, Đảng ta cũng luôn quan tâm tìm người tài - đức bổ sung cho đội ngũ cán bộ cách mạng. Qua rèn luyện trong gian khổ, chiến tranh, trung thành với lý tưởng cộng sản, nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo tài năng. Những câu chuyện về dùng người của Bác Hồ, cách tiến cử, giới thiệu, thu hút các nhân sĩ yêu nước sau ngày thành lập nước là một minh chứng.

Vừa qua, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước lại đề cập đến trách nhiệm người đề cử, tiến cử tại một hội nghị quan trọng trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Như thế càng thấy người tiến cử rất quan trọng, tiến cử đúng thì được cán bộ giỏi, tiến cử sai thì có hại cho đất nước. Cho nên phải có trách nhiệm trong việc tiến cử cán bộ.

Quả thật, ví như trong quy trình kết nạp đảng viên, bắt buộc phải có người giới thiệu. Người giới thiệu phải là đảng viên có phẩm chất, trách nhiệm trước chi bộ. Người đó phải  thường xuyên giúp đỡ, theo dõi những thành tích, tiến bộ của người được giúp đỡ. Vì thế, trong lý lịch đảng viên có ghi tên người giới thiệu vào đảng. Nếu đảng viên mới sau này phấn đấu tốt, người giới thiệu sẽ có thành tích giúp đỡ quần chúng tiến bộ. Nếu đảng viên thoái hóa biến chất thì người giới thiệu cũng bị ảnh hưởng. Tóm lại đó là sự ràng buộc trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử. 

Suy rộng ra, người đề cử phải có thời gian gắn bó với người được đề cử. Họ phải hiểu rõ tài năng, đạo đức của đối tượng chứ không thể giới thiệu một cách vu vơ hoặc do thân hữu, trực hệ hay cánh hẩu... Khi hậu quả tồi tệ thì đổ lỗi cho tập thể xét duyệt. Mặt khác, người được đề cử, giới thiệu phải tự xem mình so với tiêu chuẩn, điều kiện có đạt hay không. Người không hội tụ được những tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực phải biết từ chối…

Thời nay vẫn còn hiện tượng chọn cán bộ lãnh đạo chưa thực sự vì dân, vì nước. Nhiều trường hợp vì hợp cạ, vì cánh hẩu, bè phái, thân thích, rồi luồn lọt, chạy chọt chức quyền, không có tài, có đức mà lên làm lãnh đạo nên không hết lòng vì dân, vì nước, chỉ cốt đầy túi tham. Chỉ đến khi sa vào vòng lao lý, lại ăn năn xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cần sàng lọc cho kỹ để lựa chọn những viên đá, viên gạch chuẩn mực, không dính bùn bẩn, tạp chất để làm nguyên liệu xây móng cho những công trình. Chỉ có nguyên liệu tốt cộng với thợ xây giỏi mới có nền móng vững bền.

LÝ YẾN NAM (TP Hải Dương)