Số khách đến nhiều di tích tăng nhẹ

THỨ SÁU, 12/06/2020 06:16:58

Từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi ngày, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đón từ 250-300 lượt khách, riêng ngày cuối tuần đón 1.000-1.200 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ tháng 5 vừa qua.

2 di tích Văn miếu Mao Điền và đền Bia (Cẩm Giàng) đón khoảng 100 lượt khách/ngày, tăng 60% so với cùng kỳ tháng 5, chủ yếu là học sinh đến chụp ảnh kỷ yếu. Khách đến các di tích như đền Tranh (Ninh Giang), đền Cao An Phụ (Kinh Môn) cũng tăng nhẹ.

PV