Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc trồng 3.000 m2 hoa tại 2 khu di tích

THỨ SÁU, 27/03/2020 09:38:11

Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã huy động nhân viên tổng vệ sinh môi trường, trồng 1.000 cây xanh và khoảng 3.000 m2 các loại hoa như dã quỳ, đỗ quyên, sim, muông... tại 2 khu di tích.

Đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp

Trong thời gian tạm dừng đón khách để phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã huy động nhân viên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh xung quanh hồ Kiếp Bạc, trồng 1.000 cây xanh và khoảng 3.000 m2 các loại hoa như dã quỳ, đỗ quyên, sim, muông... tại 2 khu di tích. 

Hiện Ban Quản lý đang phối hợp với UBND xã Hưng Đạo vận động các tiểu thương kinh doanh trước cổng đền Kiếp Bạc thu dọn hàng quán để chuẩn bị di chuyển ra vị trí mới gần đê sông Lục Đầu.

PV