Cần sớm quy hoạch quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

THỨ NĂM, 25/07/2019 09:33:10

Các đại biểu đều cho rằng, việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là rất cấp bách.


Giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Sáng 24.7, tại UBND huyện Kinh Môn, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương. Hội thảo có sự tham gia của hơn 20 đại biểu đến từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Xây dựng tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh, UBND huyện Kinh Môn cùng một số chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh. Quy hoạch này do UBND tỉnh chủ trì thực hiện, với kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện bố cục quy hoạch. Một số ý kiến cho rằng quy hoạch chưa thể hiện rõ mối quan hệ của cụm di tích với hệ thống di tích trong vùng; một số dữ liệu, sự kiện lịch sử, khoa học chưa chuẩn xác; đánh giá hiện trạng chưa kỹ lưỡng...

Các đại biểu đều khẳng định việc lập quy hoạch rất cấp bách. Quy hoạch phải bảo tồn được các nét văn hóa cổ kính đặc trưng vốn có; quy hoạch trong mối liên kết vùng, xác định mục tiêu, giải pháp kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kinh Môn.
THẾ ANH