Chưa khai quật khảo cổ tại 3 ngôi chùa ở Chí Linh

THỨ SÁU, 23/07/2021 08:19:27

Kế hoạch thăm dò, khai quật khảo cổ tại 3 ngôi chùa ở Chí Linh gồm: chùa Sùng Nghiêm, chùa Huyền Thiên và chùa Thanh Mai hiện chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch thăm dò, khai quật khảo cổ tại chùa Sùng Nghiêm (phường Phả Lại), chùa Huyền Thiên (phường Văn An) và chùa Thanh Mai (xã Hoàng Hoa Thám, cùng ở TP Chí Linh) chưa thực hiện được.

Việc thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm bổ sung tư liệu để lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), trong đó có khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai là di sản thế giới.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ trên được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Khảo cổ học Việt Nam thực hiện từ ngày 15.7-15.10.2021. Dự kiến, cơ quan chức năng thăm dò trên diện tích 10 m2 ở chùa Sùng Nghiêm, 10 m2 ở chùa Huyền Thiên và chùa Thanh Mai sẽ khai quật trên diện tích 400 m2.

PV