Công nhận khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên

THỨ TƯ, 06/11/2019 09:12:40

​Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Chí Linh) vừa được UBND tỉnh công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Đây là khu du lịch đầu tiên trong tỉnh.


Di tích Côn Sơn luôn được tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo cảnh quan
Để quản lý tốt khu du lịch này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc bảo vệ, gìn giữ và phát triển tài nguyên du lịch. Trong quá trình khai thác phải bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư được tham gia vào các hoạt động của khu du lịch. Ngoài ra, Ban quản lý cần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông cho khách đến đây tham quan, nghỉ dưỡng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và TP Chí Linh sớm ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các quy định khác liên quan. Nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá giới thiệu về khu du lịch này cũng cần sớm được xây dựng.
PV