Gấp rút hoàn thành việc cải tạo khu vực Bàn Cờ Tiên

THỨ SÁU, 09/08/2019 10:36:49

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đang gấp rút hoàn thành việc cải tạo khu vực Bàn Cờ Tiên để phục vụ cho lễ hội mùa thu sắp tới.


Phiến đá mới dựng ở khu vực Bàn Cờ Tiên

Hiện nay, đơn vị thi công đã lắp đặt xong hệ thống nước tưới, kéo đường điện 3 pha lên đỉnh núi và dựng phiến đá tự nhiên khắc tên địa danh. Việc phát quang cỏ dại, cắt tỉa cây cối, trồng thêm hoa, cây xanh dọc đường đi và xung quanh khu vực Bàn Cờ Tiên được thực hiện từ tháng 4.2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành. 

Gần đây, Ban Quản lý di tích đã huy động nhiều tổ chức tham gia thu gom rác trong khu di tích. Hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì để góp phần bảo đảm cảnh quan thiên nhiên sạch đẹp.

HUYỀN ANH