Khai quật nhiều di vật thời Đông Hán

THỨ NĂM, 21/01/2021 21:00:50

Những di vật khai quật cần trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền ngay tại di tích đền Khúc Thừa Dụ cho các thế hệ trẻ hiểu về lịch sử địa phương.

Sau gần 1 tháng tổ chức khai quật khảo cổ học tại di tích đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc (Ninh Giang), đoàn khai quật khảo cổ học đã thu được 2.490 tiêu bản di vật ở 2 hố rộng 20 m2, gồm gạch, ngói bản, ngói ống, sành, gốm, tro than... có niên đại thời Đông Hán (thế kỷ I - III).

Đây là cuộc khai quật thứ hai của Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng tỉnh thực hiện. Cuộc khai quật thứ nhất vào tháng 12.2019, thu được những di vật quan trọng như đầu ngói ống khắc chữ Hán “Vạn tuế” (loại vật liệu xây dựng dành cho vua, quan) minh chứng vùng đất liên quan đến trị sở của một huyện thời kỳ Đông Hán (thế kỷ I - III). Cuộc khai quật lần hai này có nhiều phát hiện mới, bổ sung thông tin và làm rõ về thời kỳ lịch sử. 

Tại hội thảo báo cáo kết quả khai quật do đoàn khảo cổ, Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức ngày 21.1, các ý kiến đều thống nhất địa điểm trên là nơi có giá trị, vùng đất nổi tiếng của Hải Dương, cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu. Những di vật khai quật cần trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền ngay tại di tích đền Khúc Thừa Dụ cho các thế hệ trẻ hiểu về lịch sử địa phương.

Kết quả nghiên cứu khảo cổ học trên là cơ sở chứng minh vùng đất Cúc Bồ có dấu vết cư trú đầu công nguyên trên đất Hải Dương, đánh dấu vào bản đồ tiến trình lịch sử của tỉnh từ khởi thủy đến hiện nay.
HOÀNG HƯƠNG - VĂN ĐÀI