Mộ và nhà thờ 3 tiến sĩ họ Trần Điền Trì được xếp hạng di tích quốc gia

CHỦ NHẬT, 26/07/2020 16:20:11

Ngày 25.7, UBND xã Quốc Tuấn (Nam Sách) tổ chức lễ đón bằng công nhận mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh và Trần Tiến (họ Trần Điền Trì) là di tích lịch sử quốc gia.


Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền trao bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia cho đại diện chính quyền địa phương

Theo thần phả và tư liệu còn lưu giữ được, họ Trần Điền Trì có nguồn gốc hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, là dòng dõi Chiêu Minh Vương – Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải. Họ Trần Điền Trì đến lập nghiệp tại Ma Lộng Trang, nay là thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn từ khoảng thế kỷ 13 và trở thành dòng họ lớn, có truyền thống khoa bảng, có nhiều đóng góp cho dân tộc. Thời hậu Lê, họ Trần Điền Trì có 3 đời liên tiếp gồm cha, con và cháu thi đỗ tiến sĩ là: Trần Thọ, đỗ năm Canh Tuấn 1670; Trần Cảnh, đỗ năm Mậu Tuất 1718 và Trần Tiến, đỗ năm Mậu Thìn 1748. Tiến sĩ Trần Cảnh làm quan đến chức tể tướng.

Nhà thờ họ Trần Điền Trì được làm bằng gỗ, kẻ truyền con chồng, kiểu chữ nhị, 3 gian hậu cung, 5 gian tiền tế. Trong nhà thờ hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật, hoành phi, câu đối, 12 bia đá, 33 đạo sắc phong thời Lê cùng nhiều đồ vật có giá trị khác.

Năm 2005, nhà thờ họ Trần Điền Trì đã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ngày 7.1.2020, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định xếp hạng mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ họ Trần Điền Trì là di tích lịch sử quốc gia.

DƯƠNG HÒA