Thăm dò, khai quật tại 3 ngôi chùa ở Chí Linh

THỨ TƯ, 07/07/2021 11:22:53

Ba ngôi chùa ở TP Chí Linh sẽ được thăm dò, khai quật nhằm củng cố thêm thông tin bổ sung vào hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.


Hội Khảo cổ học Việt Nam khảo sát hệ thống di tích, di vật tại chùa Huyền Thiên trong tháng 6 vừa qua

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định thăm dò, khai quật khảo cổ tại chùa Sùng Nghiêm (phường Phả Lại), chùa Huyền Thiên (phường Văn An) và chùa Thanh Mai (xã Hoàng Hoa Thám, cùng ở TP Chí Linh). Nhiệm vụ trên được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam thực hiện từ ngày 15.7-15.10.2021.

Tại chùa Sùng Nghiêm, cơ quan chức năng sẽ thăm dò trên diện tích 10 m2; chùa Huyền Thiên sẽ thăm dò 10 m2; tại chùa Thanh Mai sẽ khai quật trên diện tích 400 m2.

Quá trình điều tra, khảo cổ lần này nhằm bổ sung tư liệu cho việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), trong đó có khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và chùa Thanh Mai là di sản thế giới. Dự kiến hồ sơ được hoàn thành trong năm nay và trình UNESCO vào đầu năm sau. Các thông tin thăm dò, khảo cổ trong đợt này sẽ củng cố thêm tư liệu để lập hồ sơ phù hợp với tiêu chí của UNESCO.

Liên quan đến nội dung trên, trong tháng 6, Hội Khảo cổ học Việt Nam đã điều tra, khảo sát hệ thống di tích, di vật tại Hải Dương để bổ sung tư liệu cho việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trở thành di sản thế giới.

TIẾN HUY