Thêm một di tích được xếp hạng cấp quốc gia

THỨ NĂM, 16/01/2020 21:11:47

Di tích lịch sử mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (họ Trần Điền Trì) ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách) vừa được xếp hạng là di tích cấp quốc gia.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích quốc gia cho lãnh đạo xã Quốc Tuấn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (họ Trần Điền Trì) ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách) là di tích cấp quốc gia. Đây là 3 người con họ Trần lần lượt đỗ tiến sĩ thời hậu Lê, được ghi danh trên bia đá ở Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Công trình mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ được khởi dựng từ thế kỷ XVII, qua thời gian đã nhiều lần được con cháu trong dòng họ đóng góp tu sửa, có quy mô 3 gian hậu cung, 5 gian nhà tế. Hiện di tích vẫn còn giữ được nhiều hiện vật cổ, từ đường còn 30 đạo sắc của thời Lê và 3 đạo sắc thời Nguyễn. Công trình được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2005. 

HUY AN