[Video] Đổi thay ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ NĂM, 24/09/2020 16:48:15

Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã chuyển toàn bộ 60 gian hàng hai bên đường ra bờ đê, đường chính dẫn vào đền giờ là những mảng xanh với hoa và cây cảnh.