[Video] Xanh mát bãi rễ Côn Sơn

THỨ BA, 22/09/2020 20:32:52

Về trẩy hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, du khách không thể bỏ qua địa điểm này.