Xã Minh Đức khánh thành 2 điểm di tích lịch sử cách mạng

THỨ BẢY, 18/01/2020 09:00:59

Xã Minh Đức (Tứ Kỳ) vừa tổ chức khánh thành 2 điểm di tích lịch sử cách mạng.


Khánh thành bia tưởng niệm tại thôn Trúc Văn, xã Minh Đức (Tứ Kỳ)
Đó là bia kỷ niệm nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ 3 ở thôn Trúc Văn và nơi thành lập, diễn ra Đại hội lần thứ nhất Chi bộ Minh Đức (tiền thân của Đảng bộ xã Minh Đức) ở thôn Mép.

2 công trình trên được khởi công vào tháng 12.2019. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Huyện hỗ trợ 15% kinh phí xây dựng các công trình, còn lại do nhân dân đóng góp. 

Đến nay, huyện Tứ Kỳ đã xây dựng được 29 trong tổng số 33 điểm di tích lịch sử cách mạng (cấp xã) ở các xã, thị trấn.  
THẢO NGUYỄN