Cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh bình đẳng

THỨ BẢY, 21/09/2019 10:26:45

Để công bằng giữa các công ty, tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm được hưởng quyền lợi, dịch vụ tốt nhất, cơ quan quản lý phải tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh...

Báo Hải Dương nhận được kiến nghị của Công ty Bảo hiểm dầu khí Hải Dương (PVI Hải Dương) phản ánh ông Lê Tiến Đạt, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ninh Giang đã chỉ đạo, định hướng các trường học trong huyện ký hợp đồng bảo hiểm với đích danh một công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh mà không ký hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp khác.

Theo nội dung phản ánh của PVI Hải Dương, đầu tháng 8.2019, công ty này đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Ninh Giang cho triển khai dịch vụ bảo hiểm tới cán bộ, giáo viên, học sinh của các trường trong huyện.

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, lãnh đạo nhiều trường đánh giá cao các chính sách cũng như chế độ chi trả của PVI Hải Dương. Một số trường muốn ký hợp đồng với công ty. Song trong một số cuộc họp do Phòng GDĐT huyện tổ chức, ông Đạt đã chỉ đạo, định hướng các trường ký hợp đồng với công ty bảo hiểm khác.

Ông N., hiệu trưởng một trường của huyện Ninh Giang cho biết: "Đầu tháng 9, trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới, đồng chí Đạt nhắc các trường từ trước đến nay đã tham gia bảo hiểm của công ty trước rồi thì tiếp tục tham gia. Nếu có công ty bảo hiểm nào khác thì phải xem xét". Mặc dù không ép buộc nhưng lãnh đạo phòng đã định hướng như vậy nên các trường làm theo.

Còn theo ông H., hiệu trưởng một trường THCS cũng ở huyện Ninh Giang, mặc dù lãnh đạo Phòng GDĐT không chỉ đạo bằng băn bản, không bắt buộc các trường nhưng trên tinh thần chung là các trường ký hợp đồng với công ty bảo hiểm đã triển khai ký từ nhiều năm trước.

"Một số chế độ, chính sách bảo hiểm của PVI Hải Dương ưu việt hơn", ông H. nói.

Ông H. còn tư vấn cho cán bộ của PVI Hải Dương làm việc lại với Phòng GDĐT huyện để lãnh đạo phòng thay đổi, "bật đèn xanh" cho các trường tự do lựa chọn công ty bảo hiểm nào tốt hơn thì ký hợp đồng.

Đầu tháng 8.2019, Phòng GDĐT huyện Ninh Giang có giấy mời lãnh đạo UBND huyện, công ty bảo hiểm mà phòng cùng các trường trong huyện vẫn ký hợp đồng bảo hiểm từ các năm trước và đại diện các trường đến họp triển khai công tác bảo hiểm, nhiệm vụ năm học mới.

Liên quan đến những nội dung phản ánh trên, ông Đạt cho biết tham gia bảo hiểm mang tính tự nguyện nhưng với vai trò quản lý, phòng phải định hướng cho các trường hướng đến công ty bảo hiểm mà mình đã hiểu rõ để bảo đảm an toàn cho học sinh. "Phòng GDĐT chỉ phối hợp với công ty bảo hiểm cũ đã ký hợp đồng từ nhiều năm trước. Các trường ký hợp đồng với công ty bảo hiểm nào thì phải tự chịu trách nhiệm", ông Đạt nói.

Lý giải về cuộc họp do Phòng GDĐT tổ chức và có mời đích danh một công ty bảo hiểm đến để triển khai công tác bảo hiểm, ông Đạt cho biết hằng năm, khi Phòng GDĐT huyện triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới, doanh nghiệp này mong muốn vào thực hiện cùng nên phòng đã đồng ý. "Nội dung triển khai công tác bảo hiểm chỉ là một trong những nội dung phối hợp do phòng tổ chức", ông Đạt khẳng định.

Hiện có nhiều doanh nghiệp, loại hình dịch vụ bảo hiểm trên thị trường. Để công bằng giữa các công ty, tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm được hưởng quyền lợi, dịch vụ tốt nhất, cơ quan quản lý nhà nước phải tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.
MINH HỒNG
 
Điều 5 Luật Cạnh tranh năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019 quy định doanh nghiệp có quyền tự do cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Nhà nước bảo đảm quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh. Điều 8 của luật này cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh.

Cụ thể, nghiêm cấm cơ quan nhà nước thực hiện hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường như ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể (trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật); phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh...