Công ty mới thành lập có được miễn một năm lệ phí môn bài?

THỨ BA, 02/06/2020 09:46:11

Hỏi: Tôi vừa thành lập doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 10.4.2020 thì doanh nghiệp tôi có được miễn lệ phí môn bài theo quy định mới hay không?

NGUYỄN HỒNG LÊ (TP Hải Dương)

Trả lời: Theo  điểm c khoản 1 điều1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 có hiệu lực từ ngày25.2, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4.10.2016, tổ chức mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập.

Doanh nghiệp của bạn thành lập ngày 10.4.2020, sau ngày nghị định trên có hiệu lực nên thuộc đối tượng được miễn.

Cũng theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30.1 của năm liền sau năm bắt đầu hoạt động. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1 hằng năm. Như vậy, doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập nên bắt đầu nộp lệ phí môn bài kể từ năm2021 với thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1 hằng năm. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chú ý khai và đóng lệ phí môn bài đúng thời gian, tránh trường hợp khai và đóng muộn sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính.