10.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

THỨ NĂM, 29/10/2020 15:28:37

Đến ngày 28.10, toàn tỉnh có khoảng 10.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chữ ký số do VNPT cung cấp, tăng 2.000 đơn vị so với đầu năm.

Hiện VNPT đang cung cấp hai loại gói cước cá nhân và doanh nghiệp, với giá từ 385.000 - 1.823.000 đồng/năm.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới thành lập, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ này. Tất cả những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh thành lập từ ngày 1.8.2019 - 31.12.2022 đều được hỗ trợ.

ĐQ