14 đơn vị ký cam kết cung ứng thực phẩm thiết yếu đủ đáp ứng 5 cấp độ dịch Covid-19

THỨ BẢY, 08/08/2020 16:17:47

Các doanh nghiệp cam kết sẵn sàng giảm lượng hàng bán ra cho khách hàng thường xuyên để ưu tiên cung ứng hàng vào các địa bàn bị cách ly khi có yêu cầu.


Nhiều đơn vị kinh doanh hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh cam kết sẵn sàng tăng năng lực cung ứng từ 1,5 - 2 lần khi có yêu cầu phòng chống dịch

Để chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đã làm việc với một số doanh nghiệp (DN), cơ sở kinh doanh theo từng ngành hàng. Theo đó, các đơn vị này đều cam kết sẵn sàng tăng năng lực sản xuất, kinh doanh từ 1,5 - 2 lần khi có yêu cầu phòng chống dịch; đồng thời cam kết sẵn sàng giảm lượng hàng bán ra cho khách hàng thường xuyên để ưu tiên cung ứng hàng vào các địa bàn bị cách ly khi có yêu cầu.

Hiện nay, đã có 14 đơn vị của tỉnh ký cam kết với Sở Công thương về việc sẵn sàng cung ứng hàng lương thực, thực phẩm theo 5 cấp độ dịch. Trong đó có 11 đơn vị cam kết cung ứng thực phẩm tươi sống và 3 đơn vị cam kết cung ứng hàng thiết yếu khác. Hiện tại, lượng hàng dự trữ thường xuyên tại Công ty TNHH EB Hải Dương, Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Hải Dương và Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi - Chi nhánh Hải Dương đủ để cung ứng các mặt hàng thiết yếu theo kịch bản dịch ở cấp độ 4. Trong thời gian từ 2 - 3 ngày, DN có thể huy động đủ hàng hóa thiết yếu về kho hàng để đáp ứng kịch bản dịch ở cấp độ 5.

Theo tính toán của Sở Công thương, tổng lượng hàng hóa thiết yếu cần thiết để phục vụ khoảng 1,8 triệu dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian 14 ngày gồm 15.120 tấn gạo tẻ, 2.520 tấn thịt lợn và thịt gà, 12,6 triệu quả trứng, 9.000 tấn rau củ các loại...

LAN NGUYỄN