207 hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ

THỨ TƯ, 01/07/2020 14:36:39

UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 207 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; 252 người không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm...

Đến ngày 29.6, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 207 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ; 24 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 1 triệu đồng/người; 252 người không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được nhận 1 triệu đồng/người...

Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền cũng đang thẩm định, xem xét hỗ trợ 88 hộ kinh doanh; 72 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 758 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 6 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tổng số 1.014 người tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương...
THANH NGA