Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương nâng cao chất lượng tư vấn viên

CHỦ NHẬT, 10/01/2021 18:19:03

Sáng 10.1, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương tổ chức ngày hội ra quân năm 2021 với chủ đề "25 năm tự hào Bảo Việt Nhân thọ".


Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương trao cúp quán quân cho 3 cá nhân xuất sắc

Trong năm 2021, công ty phấn đấu doanh thu khai thác mới đạt 131 tỷ đồng, phát triển 684 tư vấn viên, tỷ lệ thu phí đạt trên 92%, tỷ lệ khách hàng tái tục đạt trên 45%... Để đạt được kết quả trên, Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng tuyển dụng tư vấn viên; đào tạo nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cho các trưởng ban, trưởng nhóm và các tư vấn viên; đa dạng hình thức tổ chức hội nghị khách hàng...

Nhân dịp này, công ty vinh danh 3 quán quân xuất sắc, 67 tư vấn viên đạt danh hiệu "Sao Việt", 53 tư vấn viên xuất sắc, 14 thu ngân viên xuất sắc và 26 tập thể, nhóm xuất sắc.

Năm 2020, doanh thu khai thác mới của Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương đạt 123,5 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2019. 

THANH HOA