Cải tạo 3 công trình điện tại TP Chí Linh

THỨ HAI, 23/11/2020 15:54:33

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đang cải tạo 3 công trình lưới điện trên địa bàn TP Chí Linh.

Đó là dự án cải tạo và nâng cấp đường dây 22 kV lộ 471E8.5, đường dây 22 kV lộ 478E8.5 và xây dựng mạch liên lạc giữa lộ 476 và 478E8.5. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng này.

Các dự án trên góp phần nâng cao chất lượng điện và cung cấp điện an toàn cho các phụ tải, tạo mạch vòng liên lạc giữa các đường dây 22 kV trên địa bàn TP Chí Linh.

THANH HOA