Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình: Gần 100 doanh nghiệp xin gia hạn thuế

THỨ TƯ, 20/05/2020 19:30:43

Tổng số tiền xin gia hạn là 11 tỷ 175 triệu đồng gồm các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất.

Đến nay, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình đã nhận được đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của 96 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn 2 huyện Bình Giang, Cẩm Giàng. Tổng số tiền xin gia hạn là 11 tỷ 175 triệu đồng gồm các loại thuế giá trị gia tăng (9 tỷ 36 triệu đồng), thu nhập doanh nghiệp (835 triệu đồng) và tiền thuê đất (1 tỷ 304 triệu đồng).

Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình đã tuyên truyền cho doanh nghiệp, tổ chức về chủ trương gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của Chính phủ, hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức bảo đảm đúng quy định, tránh trục lợi chính sách.

VT