Công ty CP Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Sơn Dương ra mắt Tiểu đội tự vệ tại chỗ

THỨ SÁU, 27/11/2020 19:05:27

Đây là doanh nghiệp được Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương chọn làm điểm mô hình đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng ngoài khu công nghiệp.


Đại diện Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương trao quyết định thành lập Tiểu đội tự vệ tại chỗ của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Sơn Dương

Sáng 27.11, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Sơn Dương tổ chức lễ ra mắt Tiểu đội tự vệ tại chỗ. Đây là doanh nghiệp được Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương chọn làm điểm theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về xây dựng mô hình điểm đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nằm ngoài khu công nghiệp.

Tiểu đội tự vệ tại chỗ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Sơn Dương gồm 9 người có kinh nghiệm, làm việc lâu năm, am hiểu hoạt động của công ty. Tiểu đội tự vệ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị và địa phương.

Sau thành lập Tiểu đội tự vệ tại chỗ của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Sơn Dương, Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương tiếp tục hướng dẫn, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật cho tiểu đội tự vệ để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định, đồng thời tiếp tục rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nằm ngoài khu công nghiệp hoàn thiện các thủ tục thành lập tiểu đội, trung đội tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ.

PV